Sterno-claviculaire gewricht (S-C gewricht)

Het gewricht tussen borstbeen (sternum) en sleutelbeen beweegt ook mee tijdens het heffen van de arm, zij het in geringere mate dan het A-C gewricht. Het is daarom ook veel minder vaak aangedaan: vrij zelden treedt er in dit gewricht een ontwrichting (luxatie) of ontsteking op. Tussen de clavicula en het strenum bevindt zich meestal een discus; deze kan ook beschadigd worden bij een trauma.

a scgewricht 1