MRI

(Magnetic Resonance Imaging ofwel magnetische kernspinresonantie)

Dit onderzoek werkt volgens het principe, dat als het lichaam in een sterk magnetisch veld wordt gelegd, elk verschillend type weefsel een ander signaal afgeeft. Dit geeft de mogelijkheid om zowel weke delen als bot in beeld te brengen.
Bij de schouder wordt meestal een MRI arthrogram gemaakt, waarbij contrast (gadolinium) in het gewricht wordt gebracht, waardoor nog beter afwijkingen aangetoond kunnen worden, zowel bij instabiliteit van de schouder alswel bij afwijkingen van de rotator cuff.